Bozcaada Caz Festivali

About the Archive Exhibition

The Library of Congress, the main visual source that feeds the archive exhibition, is based in Washington DC and is the oldest federal cultural institution in the country, providing research services to the US Congress and is the national library of the United States of America.

The selection from the digital archive focuses on the dynamic interaction of cultural diplomacy during the era of Ambassador Münir Ertegün, the first Turkish diplomat to the United States, and the important role played by Ahmet Ertegün, one of the founders of Atlantic Records, in shaping Washington D.C.’s thriving jazz scene.

William P. Gottlieb, Delia Potofsky Gottlieb and Marjory Collins are among the photographers who documented this period and whose collections we benefit from. In order to present the Ertegun family’s pioneering cultural approach in a comprehensive framework, we have included a selection of photographs that are prominent in the socio-political atmosphere of the United States in the 1940s, including photographers Russell Lee, Carl Mydans, and Jack Delano.


The exhibition also includes the personal archive of Namık Tan, who served as Turkey’s Ambassador to Washington from 2010 to 2014 and continued Münir Ertegün’s cultural mission.

About the aims of KEŞİF and its first project "Bridge the Gap with Jazz"

“KEŞİF”, which was launched to bring together organisations and communities with common values, was designed as a creative space where different disciplines and voices ask questions together and aim to develop content with sustainable communities charged with the energy of “discovery”.

The first project of KEŞİF, “Bridge the Gap with Jazz”, was realized with the support of the US Diplomatic Mission in Turkey and is based on the idea that music is one of the most direct means of communication between cultures and generations. The project also aimed to promote freedom of expression and cultural dialogue through jazz, to create a jazz ensemble of young artists and students, examine the history of cultural diplomacy between Turkey and the United States in the context of jazz music, and to look at the historical relationship between the two countries from a different perspective.

Bozcaada Caz Festivali’nin kurucu ekipleri 3dots ve Fermente ortaklığında tasarlanan yeni yaratıcı girişim “KEŞİF”in,  ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu Hibe Programı kapsamında hayata geçirdiği “Caz ile Köprü Kur” projesine hoşgeldiniz.
 

İstanbul’da 18-27 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhane ev sahipliğinde ve İBB Kültür AŞ’nin katkılarıyla düzenlenen proje kapsamında; Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini caz müziği bağlamında inceleyen ve projeyle aynı ismi taşıyan arşiv sergisi düzenleniyor. 

Bunun yanında, 1940’larda Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Münir Ertegün ve oğulları Nesuhi Ertegün ile Atlantic Records kurucusu Ahmet Ertegün’ün, dönemin öncü kültürel çalışmalarına odaklanan ve Ümran Safter imzalı “Kapıyı Açık Bırak” belgesel filmi, gösteriliyor. 

Projenin son iki gününde ise müzik alanında üreten 25 yaş altı öğrenci ve/veya müzisyenlere yönelik atölye çalışması Zuhal Müzik’in enstrüman desteğiyle düzenlenecek. 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yürütücülüğünü Türkiye’den Selen Gülün ile Amerika’dan Ben Zwerin’in üstleneceği atölye çalışmasında caz ve doğaçlama müziğin nasıl bir ifade aracı haline geldiği ve buna bağlı olarak ifade özgürlüğünün nasıl bir kanıtı olduğu konularına odaklanılacak.

Arşiv Sergisi Hakkında

Arşiv sergisini besleyen temel görsel kaynak olan The Library of Congress (Kongre Kütüphanesi), Washington DC merkezli olup, ABD Kongresi’ne araştırma hizmeti veren ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal kütüphanesi olarak ülkenin en eski federal kültür kurumudur. Dijital arşivden yapılan seçkinin odağında ABD’ye giden ilk Türk diplomat, Büyükelçi Münir Ertegün döneminde kültürel diplomasinin dinamik etkileşimi ile Atlantic Records’un kurucularından olan Ahmet Ertegün’ün Washington D.C.’nin gelişen caz sahnesinin şekillenmesinde oynadığı önemli rol var. Özellikle bu dönemi belgeleyen ve koleksiyonlarından faydalandığımız fotoğrafçılar arasında William P. Gottlieb, Delia Potofsky Gottlieb ve Marjory Collins bulunuyor. Ertegün ailesinin öncü kültürel yaklaşımını kapsamlı bir çerçevede sunmak için Amerika Birleşik Devletleri’nin 1940’lardaki sosyo-politik atmosferinde öne çıkan bazı fotoğrafları ekledik, bu seçkide fotoğrafçılar Russell Lee, Carl Mydans, ve Jack Delano yer aldı.
Bunun yanı sıra, Türkiye’nin 2010-2014 yılları arasında Washington Büyükelçiliğini üstlenmiş ve Münir Ertegün’ün kültürel misyonunu sürdürmüş Namık Tan’ın kişisel arşivi de sergide yer alıyor.

KEŞİF ve ilk projesi Caz ile Köprü Kur’un amaçları hakkında

Ortak değerlere sahip kurum ve toplulukları bir araya getirmek amacıyla hayata geçirilen “KEŞİF”, farklı disiplinlerin ve seslerin birlikte soru sorduğu ve “keşfetmenin” enerjisiyle yüklü sürdürülebilir topluluklarla içeriklerr geliştirmeyi hedefleyen yaratıcı bir alan olarak kurgulandı. 

KEŞİF’in ilk projesi “Caz ile Köprü Kur”, ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyon desteğiyle hayata geçirilip, müziğin kültürler ve kuşaklar arasında iletişim kurmanın en dolaysız araçlarından biri olması fikrinden yola çıkıyor. Proje aynı zamanda caz aracılığıyla ifade özgürlüğünü ve kültürel diyaloğu sağlamlaştırmayı, genç sanatçıların ve öğrencilerin bir araya geldiği bir caz topluluğu oluşturmayı ve Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini caz müziği bağlamında inceleyerek iki ülke arasındaki tarihsel ilişkiye farklı bir gözle bakmayı amaçlıyor